IGNIS Brunensis, světová soutěž ohňostrojů v Brně

NEJBLIŽŠÍ OHŇOSTROJ IGNIS BRUNENSIS 1. června 2019/22:30

14.05.
2018
19:20

AKREDITACE

 

Akreditační formulář pro média

Informace pro akreditované zástupce médií

 

PODMÍNKY AKREDITACE

  1. Pro udělení akreditace je nutné vyplnit všechny údaje ve formuláři, odešlete e-mailem na akce@snip-brno.cz nebo předejte osobně zástupci hlavního producenta. Při odesílání formuláře elektronicky není nutné formulář podepisovat.
  2. Vyplněné údaje budou sloužit výhradně pro informování v souvislosti s projektem a nebudou poskytnuty třetí osobě. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem akreditace pro média na mezinárodní přehlídku ohňostrojů STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS (dále jen "IGNIS") pořádané SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o., a to zejména pro zasílání informací o jednotlivých akcích IGNIS, pokynů pro média apod. SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o., Špitálka 41, 602 00 Brno, IČ: 46966234 je správcem těchto osobních údajů. Osobní údaje budou po skončení IGNIS zpracovávány pouze v souladu s obecně závaznými předpisy.
  3. Akreditace podléhá schválení hlavním producentem. Na základě schválené akreditace hlavním producentem obdrží žadatel kartu, která opravňuje ke vstupu do tiskového střediska a VIP prostoru na Brněnské přehradě (2. 6., 6. 6., 9. 6., 13. 6.) a na slavnostní vyhlášení výsledků ohňostrojné přehlídky (14. 6.). Karta bude žadateli předána po dohodě s hlavním producentem.