Den starobrněnského opatství na Mendlově náměstí v neděli 2. června

690. výročí starobrněnského kláštěra
230 let od příchodu Augustiniánů na Mendlovo náměstí

 

neděle 2. června
Augustiniánské opatství na Mendlově náměstí

 

9.00
bohoslužba za všechny přítomné – bazilika Nanebevzetí Panny Marie, celebruje opat Lukáš Evžen Martinec, OSA

 

14.00 – 17.00
mimořádná možnost prohlídky baziliky, v kapli Pražského Jezulátka bude vystaven historický zvon z roku 1479

 

16.00 – 17.00
varhanní koncert s přednáškou o historii kláštera, na varhany bude hrát Alžběta Bočková