IGNIS Brunensis, světová soutěž ohňostrojů v Brně

TĚŠÍME SE PŘI DALŠÍCH OHŇOSTROJÍCH IGNIS BRUNENSIS

NEJBLIŽŠÍ OHŇOSTROJ IGNIS BRUNENSIS 9. září 2022/21:30

20.06.
2022
19:30

FOTOSOUTĚŽ

Hlavní producent festivalu SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. ve spolupráci s Nákupním a zábavním centrem OLYMPIA BRNO a dalšími partnery vyhlašují otevřenou fotosoutěž pro profesionály i amatéry během 25. ročníku festivalu REGIOJET IGNIS BRUNENSIS 2022.

 

Olympia Brno

 

Do fotosoutěže se mohou přihlásit autoři snímků zachycující ohňostroje ve scenérii města Brna a Brněnské přehrady při přehlídce REGIOJET IGNIS BRUNENSIS 2022, dronové show IGNIS DRONE SHOW na Brněnské přehradě a veškeré dění při letošním festivalu.

Snímky zaslané do soutěže posoudí odborná porota. Vybrané snímky budou vystaveny veřejnosti a publikovány na webu a ve vybraném tisku a časopisech. Uzávěrka pro odeslání soutěžních snímků je 15. září 2022. Z vybraných fotografií budou uspořádány výstavy v měsících říjnu až prosinci 2022 a na začátku roku 2023.

 

TÉMA A KATEGORIE

„A" kategorie: „REGIOJET IGNIS BRUNENSIS 2022 - světová soutěž ohňostrojů" (uvádějte pouze jako OHŇOSTROJ)
Fotografie zachycující ohňostroje při Jihobrněnském dětském dnu v areálu Hněvkovského Brno-jih (11.6.), na Brněnské přehradě (25.6., 29.6., 2.7., 6.7.2022) a nad hradem Špilberk (23.7.2022).

„B" kategorie: „DRONOVÉ SVĚTELNÉ SHOW" v rámci IGNIS DRONE SHOW 2022 (uvádějte pouze jako DRONY)
Fotografie zachycující dronové světelné show nad hladinou Brněnské přehrady 25.6. a 2.7.2022.

„C" kategorie: „FESTIVAL ZÁBAVY" v rámci IGNIS BRUNENSIS 2022 (uvádějte pouze jako FESTIVAL)
Fotografie zobrazující dění při všech akcích festivalu ve dnech 11.6.- 11.9.2022, případně při jejich přípravě. Důraz bude kladen na výtvarnou stránku snímků.

 

ZPŮSOB ODESLÁNÍ (DORUČENÍ) SNÍMKŮ

SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o., Špitálka 41, 602 00  Brno

Snímky budou autoři odesílat poštou nebo budou osobně předány v obalech, které budou použity i pro zpáteční odeslání (předání) autorovi. Při osobním dodání je nutné respektovat provozní dobu SNIP & CO - pondělí až pátek 8.00 - 15.00 hod.

 

VYHLAŠOVATEL FOTOSOUTĚŽE – KONTAKTNÍ ADRESA

 • SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o., Špitálka 41, 602 00  Brno
  tel.: 543 537 217, e-mail: akce@snip-brno.cz

PODMÍNKY KATEGORIÍ

 • Velikost snímků
  Fotografie barevné, příp. i černobílé, formát 30x40cm (3:4) nebo 25x38cm (2:3), případně A3.
 • Počet snímků
  Maximálně 5 fotografií od jednoho autora v každé kategorii.
 • Označení snímků
  Na každém snímku musí být na rubové straně uvedeny následující údaje: označení soutěžní kategorie • číslo snímku • název snímku (není podmínkou) • jméno a příjmení, úplná adresa a datum narození autora • údaje o místě pořízení snímku (bližší polohopisné určení) • datum pořízení fotografie

HODNOCENÍ – ODBORNÁ POROTA

Fotografie budou hodnoceny odbornou porotou sestavenou hlavním vyhlašovatelem SNIP & CO za předsednictví Rostislava Košťála – ASFČ, A.FIAP, člena odborné rady Svazu českých fotografů.

 

CENY A ODMĚNY PRO SOUTĚŽÍCÍ (odměny jsou určeny pro každou kategorii)

1. cena - věcná cena Nákupní a zábavní centrum OLYMPIA Brno
2. - 5. cena - věcná cena STAROBRNO, Maloobchodní síť Brněnka
6. - 10. cena - věcná cena SNIP & CO, reklamní společnost

 

CENA PRIMÁTORKY MĚSTA BRNA

Ze všech snímků bude vybrán jeden snímek (příp. seriál fotografií), který obdrží zvláštní Cenu primátorky statutárního města Brna a ceny partnerů Fotosoutěže.

 

CENA NÁKUPNÍHO A ZÁBAVNÍHO CENTRA OLYMPIA BRNO

Ze všech snímků, zachycujících festivalové dění bude vybrán jeden snímek (příp. seriál fotografií), který obdrží zvláštní Cenu nákupního a zábavního centra Olympia Brno.

 

DALŠÍ PODMÍNKY FOTOSOUTĚŽE

 • Na základě hodnocení odborné poroty si vyhlašovatel vyhrazuje právo některou z vypsaných cen v jednotlivých kategoriích neudělit, případně kategorii zrušit.
 • Fotosoutěž není věkově ani profesně omezena. Vstupní poplatek do fotosoutěže se nevybírá. Fotografie mohou být pořízeny klasickými i digitálními fotoaparáty.
 • Ocenění autoři budou písemně e-mailem vyrozuměni vyhlašovatelem.
 • Výsledky soutěže budou po vyhlášení výsledků zveřejněny zde na webu s uvedením ukázky vybraných oceněných snímků.
 • Pro prezentaci (propagaci) soutěže budou vybrané fotografie s uvedením autora uveřejněny v tisku bez nároku na honorář.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné fotografie pro propagaci tohoto i následujících ročníků projektů "REGIOJET IGNIS BRUNENSIS", "IGNIS DRONE SHOW" a "FESTIVALU ZÁBAVY IGNIS BRUNENSIS", a to bez nároků na autorský honorář autora. Při jiném využití budou zachována veškerá autorská a užívací práva.
 • V případě dostatečného počtu a kvality dodaných fotografií budou uspořádány v měsících říjen - prosinec 2022 a na začátku roku 2023 výstavy z těchto fotografií.
 • U vítězných fotografií mohou být pro instalaci výstavy autoři požádáni o zhotovení větší zvětšeniny, příp. o dodání podkladů pro jejich zhotovení pořadatelem.
 • Zasláním nebo doručením fotografií se autor závazně přihlašuje do fotosoutěže a souhlasí s uvedenými podmínkami fotosoutěže.
 • S fotografiemi doručí autor průvodní dopis s prohlášením o svém autorství, seznamem fotografií a svými osobními údaji opatřený vlastnoručním podpisem (u osob mladších 15 let podpisem zákonného zástupce).
 • Oceněné a vybrané fotografie pro výstavu budou na vyžádání autora vráceny po skončení výstav, tj. cca do konce června 2023. Ukončení výstav bude oznámeno dopisem nebo e-mailem. Ostatní fotografie budou k vyzvednutí v sídle vyhlašovatele soutěže po vyhlášení nebo dle dohody.