IGNIS Brunensis, světová soutěž ohňostrojů v Brně

NEJBLIŽŠÍ OHŇOSTROJ IGNIS BRUNENSIS 29. května 2020/22:30

07.06.
2019
11:00

Otázka pro ...

Otázka pro starostu městské části Brno-střed Vojtěcha Mencla: Letošní dvaadvacátý ročník festivalu Ignis Brunensis je první, jehož organizace se v roli starosty účastníte. Co vše pro festival zajišťuje městská část Brno-střed a jak tuto svou povinnost vnímáte?

Mnoho kulturních a společenských akcí festivalu se koná v centru Brna, proto pomáháme s jejich organizací. Účastníme se přípravných výborů, pomáháme s vydáním příslušných povolení, spolupracujeme při zajištění veřejného pořádku a také koordinujeme další akce, které se v městské části Brno-střed souběžně konají, aby nenastaly kolize. Kulturní akce jsou pro širokou veřejnost zpestřením života ve městě, pro nás jsou ale také spojené například s intenzivnějším úklidem veřejných prostranství, dohledem nad dodržováním vyhlášek o nočním klidu a podobně. Nutno říct, že organizátoři festivalu Ignis Brunensis jsou pro nás velmi dobrými partnery, nastavená pravidla neporušují, naopak se s nimi velmi dobře spolupracuje. Přípravy festivalu začaly už loni a já s potěšením sleduju, jak organizátoři akce, pracovníci Úřadu městské části Brno-střed i zástupci státní a městské policie společně a v souladu všechny akce naplánovali. Jako starosta mám při festivalu tím pádem hlavně příjemné společenské povinnosti, kterých jsem se rád ujal.


(dba)