IGNIS Brunensis, světová soutěž ohňostrojů v Brně

TĚŠÍME SE PŘI DALŠÍCH OHŇOSTROJÍCH IGNIS BRUNENSIS

NEJBLIŽŠÍ OHŇOSTROJ IGNIS BRUNENSIS 9. září 2022/21:30

19.06.
2014
09:25

Otázka pro ...

Otázka pro ředitele Diecézní charity Brno Oldřicha Haičmana: Vidíte nějaký společenský přesah festivalu Brno - město uprostřed Evropy a jeho nejviditelnější části, přehlídky ohňostrojů?

Oldřich Haičman. Foto: archivOtázka pro ředitele Diecézní charity Brno Oldřicha Haičmana: Vidíte nějaký společenský přesah festivalu Brno - město uprostřed Evropy a jeho nejviditelnější části, přehlídky ohňostrojů?

Mám šest dětí a přehlídky ohňostrojů jsem se díky nim účastnil. Je to skutečně působivá podívaná a přeji festivalu dlouhý život. Pokládám za důležité, aby se podporoval komunitní život ve městech, kde je větší anonymita a vládne tedy i větší nezájem. Tento festival a přehlídka ohňostrojů mohou být jednou z cest. Kulturní akce podle mého názoru tříbí také citlivost lidí na sociální problémy. Proto v charitě často spojujeme umění s kampaněmi ve prospěch lidí v nouzi. Možná bych uvítal toto očividnější spojení i v případě Ignis Brunensis. Jako člověk prezentující neziskovou organizaci, která pomáhá potřebným, bych byl moc rád, kdyby město Brno nadále věnovalo stejnou pozornost finanční podpoře sociálních služeb pro lidi v nouzi jako podpoře festivalu.

(mir)