Návštěvníci baziliky na Mendlově náměstí v Brně dnes vzpomínali na její historii

2/6/2013
Brno-střed – Prohlídka kláštera s možností spatřit historický zvon, varhanní koncert s přednáškou o historii baziliky či ranní bohoslužba jsou body, které i přes sychravé počasí tuto neděli přivedly na Mendlovo náměstí početné hloučky lidí. Celodenní program sdružený pod názvem Den opatství spadá pod nabídku festivalu Brno – město uprostřed Evropy.

Baziliku zdobí i jeden ze symbolů judaismu – sedmiramenný svícen. Neví se ale, jak ani kdy se do ní dostal. Foto: Nicol StaňkováOpatství se podařilo sestavit vyvážený program, který si užili věřící Brňané i milovníci historie. „Ranní bohoslužby jsem se neúčastnila, přišla jsem až odpoledne na prohlídku baziliky a také kvůli navazujícímu koncertu. Líbil se mi i výklad, který ho doplňoval,“sdělila třiapadesátiletá posluchačka koncertu Hana Marešová. Tvrdí, že ačkoliv v Brně žije už dlouho, poslední dobou stále častěji zjišťuje, jak málo toho o historii města ví.

Slavnosti zahájila v devět hodin ráno bohoslužba. Ve dvě hodiny odpoledne na ni navázala prohlídka baziliky. "Bazilika je vnímána jako klenot gotické architektury na Moravě a je nejkrásnějším chrámem města Brna a okolí," zachytil opat kláštera Lukáš Evžen Martinec architektonickou cennost památky.

Prohlídka slibovala především možnost spatřit jeden z nejstarších brněnských zvonů z roku 1479. Návštěvníci však nemuseli namáhavě vystoupat až na věž baziliky. „Zvon jsme pro tuto příležitost výjimečně snesli a vystavili v kapli Pražského Jezulátka,“ ubezpečil opat, že výstava byla přístupná skutečně každému.

Ve čtyři hodiny odpoledne se pak většina příchozích shromáždila k poslechu dvou krátkých varhanních koncertů v podání Alžběty Bočkové. Zazněly skladby od Johanna Sebastiana Bacha a dalších klasiků. Mezi koncerty si diváci poslechli krátkou přednášku o vzniku kláštera a příchodu augustiniánského řádu. Toto téma je letos obzvláště aktuální, neboť je to přesně šest set devadesát let od doby, kdy se česká královská vdova Eliška Rejčka rozhodla pro stavbu chrámu. Zároveň uplynulo dvě stě třicet let od příchodu augustiniánů na Mendlovo náměstí.

Opatství chystá podobné akce každý rok. Vloni se zájemci mohli dovědět něco o životě světoznámého Brňana, zdejšího opata a zakladatele moderní genetiky Gregora Johanna Mendela. Opatství totiž slavilo sto devadesát let uplynulých od jeho narození.

Nicol Staňková
Autorka je studentkou žurnalistiky na FSS MU v Brně,
více informací na www.munimedia.cz

Fotogalerie: Robert Vystrčil
cz en