Ohňostrůjce Ivan Martinek: Snažím se povýšit ohňostroj na umění

25/5/2017

Brno - Na netradiční show se mohou těšit návštěvníci úvodního ohňostroje festivalu Ignis Brunensis. Ohňostrojné divadlo nazvané Nebe v plamenech představí Ivan Martinek se svým týmem Theatrum Pyroboli.

Existuje nějaký návod pro diváky, jak správně ohňostroj „přečíst", jak se na něj dívat?
Především je důležité mít ohňostroj rád. Je nutné otevřít srdce a přijmout všechny vjemy. U mých ohňostrojů je dobré přečíst si libreto. Ne všichni jsou schopni ho vytvořit.

Je vaše práce více umění nebo technika?
Před několika lety mi napsal náš nejlepší sochař Olbram Zoubek. Napsal, že jsem povýšil ohňostroj na umění. Dělám vše pro to, aby to byla pravda.

Co máte na své práci nejraději?
Nejvíce mě fascinuje jedinečnost a neopakovatelnost každého ohňostroje. Ohňostroj se stal součástí mého života.

Proč jste se vůbec stal ohňostrůjcem?
Po setkání s brněnským režisérem Divadla na provázku Petrem Scherhauferem jsem objevil svět ohňostrojů. On mě inspiroval a posléze nasměroval. Tak jsem se dostal na dráhu ohňostrůjce a ohňostrojného divadla.

Je něco, co vás při tvorbě ohňostroje nejvíce inspiruje?
Největší inspirací je genius loci zámeckých parků a jiných zajímavých prostorů. V druhé řadě, ale spíše současně, dobrá hudba. Velmi mě také inspiruje klasická hudba, ale i současné scénické a filmové melodie.

Co je při přípravě ohňostroje nejdůležitější a proč?
Nejdůležitější je jednoznačně pečlivost. Každá drobná nedokonalost může hodně pokazit.

Jak vznikal ohňostroj pro diváky brněnské přehlídky?
Nejdříve jsme vytvořili téma. Například u našeho ohňostroje před třemi lety jsme si jako téma zvolili Ohnivé duše. Bylo hodně inspirované sochami Olbrama Zoubka. Bohužel zůstalo u poroty nepochopeno.

Liší se v něčem brněnská přehlídka od jiných akcí?
Určitě ano. Je tu odlišná atmosféra, než jakou najdete u ostatních festivalů ve světě. Příznivá je pracovní aktivita při kolektivní přípravě soutěžních ohňostrojů.

Na jakou pasáž vašeho ohňostroje se mohou diváci nejvíce těšit?
Pochopitelně se mohou těšit na celý ohňostroj! Naše prelude z prostoru hradu Špilberk bude totiž barevnou kyticí na počest ohněstrůjců všech dob. Úplně nejhezčí ale bude poslední kulová puma.

Jak si vybíráte festivaly, kterých se zúčastňujete?
Velkou roli hraje, zda nás festival zaujme. A také preferujeme ty, kde máme kamarády.

Kde se chystáte vystupovat po skončení Ignis Brunensis?
Připravujeme se na závěr mezinárodního festivalu Concentus Moraviae 2017. Čeká nás také mnoho dalších akcí.


Medailon ohňostrůjce:
Jméno a příjmení: Ing. Ivan Martinek.
Funkce v týmu: Designér a tvůrce scénářů.
Profesní zkušenosti: Mnoho let praxe v České republice i v zahraničí.
Tři slova, která mě charakterizují: Geniální, starý, vtipný.
Co je můj profesní sen: Pracovat se slušnými a pravdomluvnými lidmi.

Medailon ohňostrůjného týmu:
Název týmu: Theatrum Pyroboli.
Rok vzniku týmu: 1987.
Počet představení za rok: 30.
Největší úspěch: Paříž, 1992.
Tři slova, která charakterizují práci týmu: Vytrvalost, odvaha, obratnost.

Dominika Bayerová
Autorka je studentkou žurnalistiky na FSS MU v Brně,
více informací na www.munimedia.cz

Fotogalerie: Robert Vystrčil
cz en