Medailon Ivana Martinka

Ohňostrůjce Ivan Martinek

Ivan Martinek vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích a od chemie se k ohňostrojům dostal přes divadlo – díky spolupráci s Petrem Scherhauferem z Divadla na provázku. Pro něj začal tvořit nejdříve scénické efekty, potom také ohňostroje. V roce 1987 založil ohněstrůjnou skupinu Theatrum Pyroboli, v roce 1998 stál u zrodu festivalu Ignis Brunensis, tehdy konaného na Kraví hoře.

Martinek si velmi vážil brněnských diváků. Například proto, že si o ohňostrojích předem zjišťovali informace a chtěli pochopit myšlenku autora, zároveň ho těšilo, že při pyromuzikálech dávali najevo emoce. „Je důležité mít ohňostroj rád. Je nutné otevřít srdce a přijmout všechny vjemy. Emoce diváků jsou tvůrci vítané. Když desítky tisíc lidí reagují na nějaký efekt a dav hlasitě jásá, je to velmi příjemný pocit. Každého autora ohňostroje potěší, když se jeho dítě líbí,“ vzkazoval publiku v rozhovorech. K tvorbě pyromuzikálů jej podle vlastních slov inspirovalo prostředí, pro které je vytvářel, i zvolená hudba, ať už klasická, nebo filmové soundtracky. Vždy dělal vše pro to, aby technický svět ohňostrojů povýšil na umění, pro svá show psal libreta a scénáře, uskutečnil i první brněnský ohňostroj s živým orchestrem.

Poslední ohňostroje pro Ignis Brunensis vytvořil Martinek v roce 2022 – úvodní prelude a soutěžní ohňostroj Labyrint lidských životů. Ivan Martinek, ohňostrůjce a designér, který se nesmazatelně zapsal do historie festivalu, odešel do ohňostrojného nebe v listopadu 2023.

cz en