Informace hlavního producenta ke sledovanosti ohňostrojů a perspektivy festivalu IGNIS BRUNENSIS

1/6/2019

Součástí mnoha informací z mezinárodní přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS jsou také údaje o sledovanosti festivalových programů, v nichž vždy dominují umělecké soutěžní ohňostroje realizované světově uznávanými společnostmi. Od svého zrodu je hlavní marketingové zaměření festivalu IGNIS BRUNENSIS jako volnočasový destinační komunikační event pro místní občany, individuální i organizované návštěvníky a turisty z tuzemska i zahraničí - především také pro zapojení veřejnoprávních institucí i privátních subjektů, spolků, pořadatelů odborných, kulturních, sportovních, prezentačních akcí a mnoha podobných aktivit pro širokou veřejnost i vymezené okruhy širokého spektra zájmových cílových skupin z komerční i nekomerční sféry, z oblasti kultury, univerzit, odborných institucí, médií a dalších. To vše s hlavním cílem marketingové podpory brněnské a jihomoravské destinace v České republice a zahraničí.

SNIP & CO jako hlavní producent už 22. ročníku mezinárodní přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS denně poskytuje nejen pro média mnoho informací a údajů k průběhu festivalových dnů a akcí. Dosud mezi ně patřily také odhady o sledovanosti nejen ohňostrojů, ale i dalších probíhajících programů, včetně koprodukčních akcí. Zejména v posledním období jsou tyto údaje různými uskupeními i jednotlivci účelově zaměňovány a spojovány v různých souvislostech, které jsou převážně cíleny proti pořádaní celého tradičního, oblíbeného, každoročně hojně navštěvovaného projektu, což poškozuje také zapojené partnery i rozsáhlé profesionální mezinárodní produkční týmy.

Údaje o sledovanosti a přímé návštěvnosti proto nebudou (mimochodem podobně jako u některých jiných festivalů) nadále uváděny v denních i jiných průběžných informacích po linii produkčních týmů. Právě tato čísla a související údaje jsou účelově používána a zpochybňována, i když je vždy uvedeno, že se jedná o odhady. Často dostává festivalový tým komerční nabídky od datových provozovatelů, ale samozřejmě nikoliv sponzorsky.

Na festivalové programy pořádané SNIP & CO, jako hlavním producentem, je včetně ohňostrojů a většiny akcí dalších zapojených koproducentů a organizátorů vstup volný. Proto vyčíslovaná návštěvnost není primárně sledovaný údaj i vůči statutárnímu městu Brnu a Jihomoravskému kraji jako hlavním spolupořadatelům a poskytovatelům části finančních prostředků z veřejných zdrojů. Pro hlavní spolupořadatele a zejména komerční partnery se nezávislým subjektem sleduje a vyhodnocuje mediální a propagační hodnota festivalu na základě monitoringu v médiích, rozsahu a dosahu propagační kampaně a dalších marketingových aktivit. Auditovaná komunikační hodnota festivalu se například za poslední tři ročníky každoročně pohybuje mezi 20-30 miliony Kč.

Návštěvnost bude SNIP & CO s jednotlivými produkčními týmy i nadále sledovat především pro aktuální i budoucí vyhodnocování dopravních a bezpečnostních opatření pro plynulé a bezpečné zvládnutí masové celodenní návštěvnosti a bezpečnosti diváků zejména v lokalitě Brněnské přehrady, ale i v centru Brna v úvodním a závěrečném festivalovém víkendu s nesoutěžními ohňostroji nad hradem Špilberk.

„Pro produkční týmy, hlavní spolupořadatele, komerční i nekomerční partnery, jsou podstatnými údaji především spokojení diváci a návštěvníci, atraktivní programy, plynulý průběh a komplexní marketingová komunikace v širokém spektru, které přináší efekty v širších souvislostech a časových úsecích nad rámec festivalu," uvádí za celý produkční tým Jiří Morávek, marketingový specialista, který je původním autorem a hlavním producentem celého projektu. „Na všech možných a často téměř nemožných výhledových místech v dohledné vzdálenosti i několika kilometrů od ohňostrojů je při dobré viditelnosti, často i při nepřízni počasí plno a mnoho míst už nemá další kapacitu. A to je pro nás podstatné," doplňuje Jiří Morávek, generální ředitel SNIP & CO. „Nepotřebujeme lámat rekordy a kdo nevěří, ať tam běží," doplnil Morávek.

Faktem zůstává, že brněnská ohňostrojná přehlídka s festivalem zábavy je od počátku svého vzniku v roce 1998 ojedinělým komunikačním festivalovým projektem v Česku i ve středoevropském regionu. Svým komplexním zaměřením a pestrou festivalovou prezentačně programovou strukturou se soutěžní ohňostrojnou přehlídkou jsou Brno a jižní Morava zejména zahraničními účastníky řazeny mezi nejlepší v Evropě. A úspěšně si stojí IGNIS BRUNENSIS = "Brněnský oheň" (překl. latinského názvu) i v celosvětovém měřítku - je v neoficiálních hodnoceních řazen do první dvacítky uznávaných ohňostrojných festivalů. A že to tak může být dokumentuje 115 ohňostrojných show v podání 48 špičkových ohňostrojných společností z Evropy, Afriky, Asie, Austrálie. A produkce festivalu usilovně vyjednává na všech potřebných úrovních (včetně zajištění financování) pro příští léta tak, aby se v Brně představila alespoň některá ohňostrojná skupina zájemců z několika legendárních ohňostrojných destinací především Jižní, Střední, ale i Severní Ameriky.

Přijďte se podívat a nebudete litovat - jen se vybavte dobrou náladou a trochou trpělivosti a vzájemné tolerance v přepravě a na výhledových místech.


cz en