Zájem o Noc kostelů předčil očekávání

29/5/2009

29. 5. 2009, 23.30
Brno – Brněnské kostely zaplnily dnes večer tisícovky lidí. Mezi šestou hodinou večerní a půlnocí bylo možné prohlédnout si osmnáct brněnských kostelů, a to včetně míst, která nebývají běžně návštěvníkům přístupná. Bonusem a mnohde i velkým lákadlem byl bohatý doprovodný program.Zájem o Noc kostelů byl obrovský. Foto: Magda Siroginová

„Všechny kostely určitě letos nestihneme, ještě tak tři čtyři a zbytek za rok,“ svěřila se žena, která se představila jako Marie. S skupinkou známých právě stála frontu na vstup do věže kostela sv. Jakuba. „Ale líbí se nám to zatím náramně, prošli jsme si vše, co jsme chtěli. A nejvíc se nám líbily kapucínské zahrady,“ dodala.

K nejnavštěvovanějším patřily především kostelní věže. „Všichni chtějí hlavně na věž a na kůry, na věži jsme měli asi tak pět tisíc lidí,“ potvrdil zástupce pořadatele v kostele u sv. Jakuba.

Fronty pod věžemi komentovali i samotní návštěvníci. „Hrozné davy. Ale jinak se mi to líbí. A nejlepší zatím bylo to zpívání u sv. Michala,“ řekla jedna ze studentek.

Nečekaný zájem vzbudila i vizualizace zaniklého kostela sv. Mikuláše na náměstí Svobody spojená s výkladem o jeho historii. Přítomen tam byl i samotný Mikuláš, který kvůli této akci dorazil do Brna o více než půl roku dříve než obvykle. „Jsem docela překvapený, o historii sv. Mikuláše se zajímalo už přes tisíc lidí, “ uvedl.

Myšlenka Noci kostelů přišla z Vídně, kde se kostely takto otevřely veřejnosti poprvé v roce 2005. Po Muzejní noci je Noc kostelů další akcí podobného druhu, která se v Brně koná. A hned první ročník si, stejně jako Muzejní noc, získal obrovské množství příznivců.

Magda Siroginová
Autorka je studentkou žurnalistiky na FSS MU v Brně

Pozdrav Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského (převzato z www.nockostelu.cz):

Milí přátelé,
jsem rád, že vás mohu přivítat na internetových stránkách, jejichž úkolem je nabídnout co nejvíce informací o akci, která v České republice nemá svým rozsahem obdobu.

Noc kostelů, která v Brně proběhne poprvé na jaře roku 2009, má nabídnout široké veřejnosti nejen možnost prožit netradiční okamžiky, ale také zajímavou formu nových inspirací a poznatků o křesťanství.

Akce typu Noci kostelů jsou vítanými zdroji k poznání historické i duchovní hodnoty objektů, kolem nichž denně mnohdy nevšímavě procházíme. To potvrzují i zkušenosti ze zahraničí, zvláště ze sousedního Rakouska, jehož Noc kostelů nám byla inspirací a máme radost, že vzájemnou spoluprací s rakouskými přáteli můžeme tuto myšlenku nechat „překročit hranice“.

Jak naznačuje záměr projektu, jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek nebo koncertů. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže nebo krypty. Pro návštěvníky bude vytvořen průvodce s podrobným programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také další informační materiály včetně map nebo informačních letáků o kostelech.

Jsem rád, že se právě město Brno stává součástí tohoto velkého evropského projektu v roce, který podle přání papeže Benedikta XVI. slavíme jako Rok svatého Pavla, jednoho z hlavních patronů katedrály i celé brněnské diecéze.

Věřím, že návštěvníci Noci kostelů prožijí příjemné - a byl bych rád, kdyby i inspirativní - chvíle, které prostoupí i jejich každodenní život.

Mons. Vojtěch Cikrle
biskup brněnský

Fotogalerie: Magda Siroginová

cz en